Darmowa kapsuła z naklejkami z EMS One Katowice 2014 w CS2

Zaskakujące, ale w Counter-Strike możesz „otwierać” niektóre pojemniki z naklejkami i skrzynki z CS:GO. Funkcja ta została zauważona przez YouTubera o pseudonimie Water.

Aby otworzyć skrzynki i pojemniki, musisz używać poleceń konsoli. Oto przykładowe polecenia konsoli:

Weapon Case:
csgo_econ_action_preview 0018A11F200128063800400114FCB6E4
Skrzynka Pryzmatu:
csgo_econ_action_preview 0018F6232001280638004001C63BF822
Skrzynia Operacja Phoenix:
csgo_econ_action_preview 0018AB1F2001280638004001716BCBA2
Kolekcja Cobblestone:
csgo_econ_action_preview 0018FA232001280038004001312F0702
Kolekcja St. Marc:
csgo_econ_action_preview 001884242001280038004001D38D932A
Kolekcja Chick Chick:
csgo_econ_action_preview 0018FD2320012800380040015F1C2A64
Kolekcja Vertigo:
csgo_econ_action_preview 0018B82520012800380040019BEF2FA8
Kolekcja Bogowie i Potwory:
csgo_econ_action_preview 0018FC2320012800380040015275AA88
Pojemnik Legendy EMS Katowice 2014:
csgo_econ_action_preview 0018AF1F2001280038004001DF2C114A
Pojemnik EMS Katowice 2014 Challengers:
csgo_econ_action_preview 0018AE1F20012800380040016FFDFF4A
Pojemnik z naklejką społeczności 1:
csgo_econ_action_preview 0018A71F20012800380040017B188E82

Jednakże zawartość nie pozostanie w inwentarzu użytkownika po „otwarciu”. Na ekranie pojawi się komunikat o błędzie.