Viên sticker miễn phí từ EMS One Katowice 2014 trong CS2

Thật ngạc nhiên nhưng mà trong Counter-Strike bạn có thể “mở” một viên sticker và hòm trong CS:GO. Tính năng này đã được một YouTuber có biệt danh là Water phát hiện.

Để mở các hòm và viên sticker, bạn cần sử dụng các câu lệnh trong console. Dưới đây là một vài ví dụ về các câu lệnh trong console:

Hòm Vũ khí:
csgo_econ_action_preview 0018A11F200128063800400114FCB6E4
Hòm Prism:
csgo_econ_action_preview 0018F6232001280638004001C63BF822
Hòm Operation Phoenix:
csgo_econ_action_preview 0018AB1F2001280638004001716BCBA2
Bộ sưu tập Cobblestone:
csgo_econ_action_preview 0018FA232001280038004001312F0702
Bộ sưu tập St. Marc:
csgo_econ_action_preview 001884242001280038004001D38D932A
Bộ sưu tập Chick Chick:
csgo_econ_action_preview 0018FD2320012800380040015F1C2A64
Bộ sưu tập Vertigo:
csgo_econ_action_preview 0018B82520012800380040019BEF2FA8
Bộ sưu tập Gods and Monsters:
csgo_econ_action_preview 0018FC2320012800380040015275AA88
Viên “legends” từ EMS Katowice 2014:
csgo_econ_action_preview 0018AF1F2001280038004001DF2C114A
Viên “”challengers” từ EMS Katowice 2014:
csgo_econ_action_preview 0018AE1F20012800380040016FFDFF4A
Viên sticker community 1:
csgo_econ_action_preview 0018A71F20012800380040017B188E82

Tuy nhiên, phần thưởng bên trong sẽ không được giữ lại trong kho đồ của người chơi sau khi “mở”. Một thông báo lỗi sau đó sẽ xuất hiện trên màn hình.