Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop

Câu hỏi / Trả lời

Tôi có thể sử dụng Steam Money để mở các hòm trên trang web này chứ?

Tôi đã nạp tiền nhưng tiền vẫn chưa được chuyển vào tài khoản của tôi. Tôi nên làm gì trong trường hợp này?

Trước khi mở Hòm

Bảo vệ bạn khỏi những chiêu trò lừa đảo

Tôi đã mở hòm, làm cách nào để rút về vật phẩm từ việc mở hòm?

Bên trên hòm có dòng ghi chú "Tạm thời hết", tại sao lại như vậy?

Quan hệ đối tác

Tính năng Nâng cấp hoạt động như thế nào?