Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop
Live feed drop

Trận chiến CS:GO & CS2

Tất cả mọi người đều nhận High Noon điểm sự kiện khi mở hộp trong trận đấu

Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image
Case image