Thông Tin Mới: Ngày Phát Hành Counter-Strike 2

Một data miner cho CS2 có biệt danh là Thour đã phát hiện được thông tin liên quan đến ngày phát hành của phiên bản mới CS2 và về chế độ “Premier”.

Liên quan đến chế độ “Premier”, nguồn tin tiết lộ rằng bảng xếp hạng sẽ được chia thành bốn hạng mục: bảng xếp hạng toàn cầu, bảng xếp hạng khu vực, bảng xếp hạng theo quốc gia và bảng xếp hạng bạn bè.

Ngoài ra, trong menu bảng xếp hạng, đề cập đến bốn mùa và mùa đầu tiên diễn ra vào mùa thu năm 2023 (từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 22 tháng 12).

Từ đó, có thể suy ra rằng CS2 sẽ được phát hành vào ngày 23 tháng 9 hoặc thậm chí sớm hơn.

Giải đấu lớn đầu tiên cho CS2 sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2024, với các giải RMR được tổ chức vào tháng 2.