Thời gian và Địa điểm của giải Major CS:GO thứ hai

Thông tin liên quan đến địa điểm và đơn vị tổ chức giải đấu Major CS:GO thứ hai đã được công bố trên trang web HLTV.org.

Valve dự định tổ chức giải Major thứ hai tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giải đấu sẽ được hỗ trợ bởi PGL với Perfect World được chỉ định là đơn vị tổ chức giải đấu. Perfect World đã tổ chức nhiều giải đấu khu vực cho các dự án của Valve trước đây.

Vòng loại của giải Major thứ hai sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, và giải đấu chính sẽ được tổ chức từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12 năm 2024.

Ngoài ra, giải Major đầu tiên tại Copenhagen dự kiến ​​sẽ được tổ chức tại Đan Mạch từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Thể thức giải đấu và số lượng đội tuyển tham gia vẫn chưa được tiết lộ.