Cập nhật trong CS2: Gà Bơi

Vào đêm ngày 3 tháng 8, Valve đã phát hành một bản cập nhật mới cho phiên bản Counter-Strike 2. Bản cập nhật giới thiệu các bản đồ Anubis và Ancient, thay thế cho Overpass và Vertigo trong danh sách bản đồ.

Bản đồ Ancient sẽ có sẵn trong cả chế độ thông thường và Deathmatch, trong khi Anubis cũng có thể chơi trong chế độ đấu xếp hạng.

Vì vậy, chế độ “Companions” đã bị loại bỏ trong phiên bản mới.

Nếu bạn đã thấy những dòng cập nhật thì đúng vậy. Hoạt cảnh của những con gà với phần đầu và chân đã được cải thiện, ngoài ra chim giờ đây có thể bơi được.