SPARKLES

SPARKLES

PGL MAJOR COPENHAGEN

Giai đoạn Khai mạc

Khác DỰ BÁO CỦA BLOGGER

Angvil
DỰ BÁO CỦA BLOGGER
Angvil
Mar 27
Damit2k
DỰ BÁO CỦA BLOGGER
Damit2k
Mar 27
Yamaship
DỰ BÁO CỦA BLOGGER
Yamaship
Mar 27
Heyto
DỰ BÁO CỦA BLOGGER
Heyto
Mar 27

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẾN XÃ HỘI

Thảo luận dự đoán với những người chơi và nhà phân tích khác. Tham gia vào các GA và cuộc thi khác nhau. Tận hưởng giao tiếp.

Prizes

We have prepared for you 350 incredibly cool skins worth a total of $10,000

ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÊ DỰ ĐOÁN

Make your prediction right now and take part in the drawing for 350 skins with a total prize pool of $10,000

THEO DÕI MẠNG XÃ HỘI VÀ THAM GIA CÁC SỰ KIỆN