Pika: Aqui têm o meu Pickem para os playoffs do major de copenhaga

Pika: Aqui têm o meu Pickem para os playoffs do major de copenhaga

DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH

Mar 28

Khác DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH

Ranjit: Now for the final lot, hopefully I get these right
DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH
Ranjit: Now for the final lot, hopefully I get these right
Mar 28
PeacemakerL: Você acha que manja de CS, né?
DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH
PeacemakerL: Você acha que manja de CS, né?
Mar 28
Shev: It’s time for the Major playoffs, some banger matchups
DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH
Shev: It’s time for the Major playoffs, some banger matchups
Mar 28
Dennis: Think you know cs huh?
DỰ BÁO CỦA NHÀ PHÂN TÍCH
Dennis: Think you know cs huh?
Mar 28

ĐÃ ĐẾN LÚC ĐẾN XÃ HỘI

Thảo luận dự đoán với những người chơi và nhà phân tích khác. Tham gia vào các GA và cuộc thi khác nhau. Tận hưởng giao tiếp.

Prizes

We have prepared for you 350 incredibly cool skins worth a total of $10,000

ĐÃ ĐẾN THỜI ĐIỂM ĐÊ DỰ ĐOÁN

Make your prediction right now and take part in the drawing for 350 skins with a total prize pool of $10,000

THEO DÕI MẠNG XÃ HỘI VÀ THAM GIA CÁC SỰ KIỆN